Jaktmatchen är en tävling arrangerad i samarbete mellan Norma och Svenska Jägareförbundet. Syftet är att öka övningsskyttet på älgbanorna runt om i landet, vilket i sin tur ökar jägarnas skjutförmåga då det verkligen gäller. Reglerna är enkla och bygger på deltagarnas ärlighet.

Såhär går det till:

 • Skjut ett godkänt bronsmärke av Svenska Jägareförbundets älgskyttemärke. Med godkänt märke avses 3 serier som uppfyller kriterierna för brons (dvs. totalt 12 skott)
 • Använd Norma Jaktmatch
 • Skriv ditt resultat på insidan locket till en ask Norma Jaktmatch och be en skjutledare signera ditt resultat
 • Skriv ner ditt namn och telefonnummer
 • Skriv också en kort motivering till varför du använder Norma
 • Riv av locket från Jaktmatch asken och skicka in det till: RUAG Ammotec Sweden AB, Dammbrovägen 1, 691 80 Karlskoga. Märk kuvertet ”Jaktmatchen”
 • Resultatet skall vara oss tillhanda senast den 16:e oktober 2019
 • Vinnaren utses den 18:e oktober 2019 och publiceras på denna hemsidan, RUAG Ammotec Swedens Facebooksida och Instagramsida samt på Svenska Jägareförbundets hemsida
 • Några dagar senare ringer vi upp vinnarna på det telefonnummer som angivits.

Detta gäller för att ditt resultat skall vara giltigt:

 • Resultatet är endast giltigt om det är skrivet på insidan av ett lock Norma Jaktmatch
 • Samtliga skott skall vara skjutna med Norma Jaktmatch
 • Resultatet skall vara inskickat och mottaget av oss på ovan angiven adress senast den 16:e oktober 2019
 • Om vi inte fått kontakt med vinnaren eller om vinnaren inte har kontaktat oss senast den 23:e oktober, så utses en ny vinnare.
 • Eftersom vissa priser kommer att bestå av vapen, så måste deltagarna ha möjlighet att ta emot ett sådant pris, vilket innebär att man själv eller någon närstående måste kunna söka licens på vapnet. Vapen som inte hämtats ut inom 6 månader efter det datum då vinnaren har utsetts tillfaller arrangören.
 • Vinnaren måste vara svensk medborgare och vara bosatt i Sverige.
 • Observera! Det finns ingen begränsning i hur många tävlingsbidrag du kan skicka in. Ett inskickat lock gäller som ett bidrag. Om du skjuter 10 askar Norma Jaktmatch och vill skicka in samtliga 10 locken så får du alltså 10 tävlingsbidrag.

Hur utses vinnaren?

 • En jury bestående av representanter från Svenska Jägareförbundet, Norma och RUAG Ammotec Sweden utser vinnaren.
 • Bland inkomna bidrag, kontrolleras först att tävlingskriterierna uppfylls.
 • Bidrag med uppfyllda tävlingskriterier rangordnas sedan efter den motivering deltagarna har skrivit varför de använder Norma.

Prisbord:

 • Prisbord för de 10 främst placerade
 • Första priset är ett exklusivt vapenpaket bestående av en valfri Merkel Helix med tillhörande valfritt Leupold kikarsikte och Hausken ljuddämpare till ett värde om maximalt 100.000 kronor!
 • 2:a-10:e pris Presentkort från 2.500 kronor och i fallande skala ner till 500 kronor beroende på placering.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Priserna kan inte bytas till andrar varor hos RUAG.